Afspraken maken:

08:00-12:00
Afspraken maken voor het spreekuur en
aanvragen van huisbezoek.
08:00-09:30
Urine inleveren.
12:00-14:00
Assistente spreekuur op afspraak,
huisbezoeken van Dr. Janssen.
De praktijk is dan telefonisch
alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
14:00-16:00
Uitslagen van onderzoek opvragen.

Uw huisarts:

de heer M.A. Janssen

Onze praktijkassistentes:

Siska Theunisse,
Janny Morks,
Margriet Remijnse-Benschop en
Mariska Meijdam.
Inval assistente is: Adrie Gepkes
U kunt bij hen terecht met al uw (gezondheids) vragen, telefonisch of aan de balie.
Bij het maken van een afspraak informeren zij
naar uw klachten.
Ook voor het uitspuiten van oren, injecties,
bloeddruk controle, urineonderzoek, wratten aanstippen, hechtingen verwijderen, wondcontrole, verbandwisselen of ECG onderzoek kunt u bij de praktijkassistentes terecht.

Onze Praktijkondersteuner:

Sabine Eichhorn
u kunt bij haar terecht voor diabetes controle, longfunctieonderzoeken, uitstrijkjes,
bloeddruk controle en echo doplers (op indicatie).

Psycholoog:

Mevrouw Milou van Doorn
Zij is op maandag aanwezig.
Dit valt onder de huisartsenzorg, wat betekent dat er geen sprake is van een eigen bijdrage.
U kunt hier terecht voor veel psychologische problemen. Na bespreking hiervan bij uw huisarts kan hij op korte termijn een afspraak voor u plannen.

Praktijktijden en spreekuren

De praktijk is op maandag tot en met vrijdag geopend van 08:00 uur tot 17:00 uur.
Consulten worden op afspraak ingepland tussen:
08:00 uur en 12:00 uur.
Voor een standaard consult wordt 10 minuten ingepland. Heeft u meerdere vragen of klachten die u wilt bespreken, maakt u dit dan bij de assistente bekend om uitloop van het spreekuur te voorkomen.
Bent u verhinderd voor een afspraak, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit tijdig te laten weten.
Tussen 12:00 uur en 14:00 uur worden eventuele huisbezoeken gedaan voor díe patiënten die om gezondheidsredenen niet in staat zijn om
naar de praktijk te komen.

Bereikbaarheid

Voor spoedgevallen zijn wij tussen
08:00 uur en 17:00 uur te bereiken op:
0180-42 03 52, Keuze 1.
Voor het maken van afspraken of
eventuele visite aanvragen zijn wij dagelijks tussen 08:00 uur en 12:00 uur bereikbaar op het nummer:
0180-42 03 52, Keuze 3.
Tussen 14:00 uur en 16:00 uur kunt u ons
op dit nummer bellen om bijvoorbeeld
lab uitslagen op te vragen.
Tussen 12:00 uur en 14:00 uur zijn wij
uitsluitend voor spoedgevallen te bereiken.
Voor eerste hulp kunt u tussen 08:00 uur en 17:00 uur altijd zonder afspraak bij ons terecht.

Herhaalrecepten

De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar op:
0180-42 03 52, Keuze 2
deze lijn is bedoeld voor uw herhaalmedicatie.
Als u deze lijn vóór 11:00 uur inspreekt kunt u de volgende dag aan het einde van de middag uw medicijnen bij de apotheek ophalen.
U kunt ook uw lege doosjes inleveren bij
de assistente of deponeren in de daarvoor bestemde box in de wachtkamer.
U kunt ook de assistente bellen voor herhaalmedicatie, maar liever niet, omdat dit ten koste gaat van onze bereikbaarheid.

Hoe komt u bij ons:

Uw positie ingeven [Ctrl + Click] op de kaart of type uw adres:
Route instructies van: